Náhledy z připravované knihy o SDD (Stará důlní díla). V zájmu ochrany SDD jsou některé galerie neveřejné, a nutno počkat až na samotnou papírovou knihu.
více 

Sleva 35 % na
všechno
-35 % s kódem

Fotoknihy, pexesa, plakáty... právě teď se slevou!
Kód: DenFotografie

Sleva 35 % na<br>všechno
Od kamaráda jsem dostal odkaz na nabídku fotoknihy Seel-Digital. Proč to nezkusit, vybrali si mou práci a fotografie historického podzemí, že jsou hodné slevy na výtisku, což bylo milé na obě strany. Napsal jsem jim, odpověděli a světe div se, vše dopadlo dobře a kniha leží přede mnou na stole. Konkrétně ke knize tedy.
Pěkné tvrdé desky, téměř omyvatelné, tzn při prohlížení může čtenář i svačit. Vazba šitá tak snad nebudou časem vypadávat stránky jako u brožovaných knih. Vybral jsem pro fotografie uvnitř matný tisk neb nemám rád. když při prohlížení v umělém světle musím uhýbat odrazu žárovek okolo. Matný tisk trochu mění barvy, ubírá bílé živost žluté a v RGB červenou. Naštěstí jen nepatrně, 90% lidí to ani nenapadne, ba co víc budou velmi spokojeni. Ale to je nepodstatný detail, kdybych měl celkový dojem oznámkovat od 1 do 10, tak provedení knihy, podání barev, ořez, prostě celkový umělecký dojem jako při krasobruslení, dostane ode mne známku 9. Tedy Velmi dobré. Díky moc za nabídku tiskárny, bylo mi ctí, a mám velmi dobrý dojem z celé akce.
více  Zavřít popis alba 
 • 23.12.2016
 • 81 zobrazení
 • 0
 • 00
U obce Mezina u Bruntálu se od roku 1930 do 70. let težil čtvrtohorní olivinický čedič. Z lomu s čedičovými proudy na svahu kopce Venušina sopka se stala přírodní památka. Dochovala se i krátká část dopravní štoly z lomu směrem k vesnici.
více  Zavřít popis alba 
 • 1.2.2017
 • 101 zobrazení
 • 0
 • 00
Od roku 1932 z obce Bohdíkov u Šumperka od nádraží vedla úzkokolejná trať (o rozchodu 700mm a délce necelý kilometr) do Rychtářova lomu. V roce 1941-45 zkrácena dvěma štolami. Kolejová doprava tudy skončila v roce 1979 a doprava z do dnes činného lomu je jen automobilová. Snímky jsou z místa větrného komína, štola je zavaléná a má dnes jen pár desítek metrů končící na obě strany závalem. Dílo dnes užívají jen netopýři.
více  Zavřít popis alba 
 • 31.1.2017
 • 160 zobrazení
 • 0
 • 00
V kraji Rakovnickém a Slánském v 19. století žil, byl, mlynář Josef Lisec. Leč konkurence parních mlýnů ho donutila taktéž změnit pohon na parní kotel na uhlí. Uhlí kupovat bylo drahé tak pro vlastní potřebu začal dolovat chodbicováním vlastní kolem roku 1870. Letopočet je vyrytý ve štole na stěně. Předpokládáme, že v roce 1890, kdy mlynář zemřel, těžba skončila. Další se tu ještě pokoušeli dolovat krátce v dobách krize během 1. i 2. sv. války. Uhelná sloj zde byla jen cca 70cm.
více  Zavřít popis alba 
 • 15.1.2017
 • 147 zobrazení
 • 0
 • 00
Vápencový lom v Prokopském údolí z roku 1860 otevřený těžařem Ferdinandem Bártou. Přímo v lomu vybudoval pece dle ing Petzolda a po roce 1875 celou vápenku. Při ekonomických potížích se v té době přidal společník Karel Tichý. V roce 1904 vybudovali přípojku železnice až k výsypce. Za 2.sv. války v 3. a 2. patře lomu němci budovali strojírenskou továrnu, tu nedokončili a po válce tyto prostory obsadila Česká armáda, které používá k utajenému účelu dodnes. Těžba skončila dole po válce a na vyšších patrech v roce 1966. V roce 1968 byla zlikvidována i vápenka.
více  Zavřít popis alba 
 • 7.1.2017
 • 122 zobrazení
 • 0
 • 00
Stříbrorudný revír pararulových a jílovcových Ratibořských hor bohatý na galenity a sfalerity, později pyrit, vznikl asi v 16. století. Nejstarší štolou Janovou přes 3km dlouhou, množstvím dalších těžebních šachet a štol a v roce 1817 štolou Josef, systémem součtem o mnoha kilometrových délkách. Těžba skončila v roce 1871, krátky pokus proběhl ještě po 1.sv. válce.
více  Zavřít popis alba 
1 komentář
 • 10.7.2016
 • 159 zobrazení
 • 1
 • 11
Mezi Nepomupek a Blatnou v délce 14 km se dolovalo zlato od pravěku rýžováním a hlubině od 14. století. Postupně zde vzniklo 26 šachet o hloubkách několik málo metrů až do cca 53m. Region nikdy moc výnosný nebyl a po mnoha pokusech těžařských spolků i Ck mocnářství pokusy definitivně skončili 13.5.1944.
více  Zavřít popis alba 
 • 21.6.2016
 • 142 zobrazení
 • 0
 • 00
Podle veřejně dostupných zdrojů se jedná o malou průzkumnou štolu ve sladkovodní svrchní křídě Peruckého souvrství, které tvoří slínovce a jílovce s pískovci, pro těžbu kaolinických jílovců za 2.světové války. Ale podle nápisů na stěnách je dílo mnohem starší. Nejstarší nápis je datovaný cca v roce 1900. Další nejasnost je co se vlastně zde těžilo neb je tu směs jílovců, uhlí, slínovců, vápence i pískovce. Třeba se to někdy vyjasní... Dnes je tu významné hnízdiště netopýrů a oficialní přírodní památka.
více  Zavřít popis alba 
 • 29.3.2016
 • 157 zobrazení
 • 0
 • 00
V obci Vejprty byly na přelomu 19. a 20. století tři malé vodní elektrárny. Městská elektrárna, elektrárna firmy Gahler a elektrárna firmy Zahm. Třetí jmenovaná byla vybudována v bývalém dole Jan v poušti. Více se nám o historii a zániku elektrárny nepodařilo zatím zjistit. Jáma je dnes již slepá a na jejím místě stojí objekt soukromé firmy.
více  Zavřít popis alba 
 • 7.3.2016
 • 216 zobrazení
 • 0
 • 00
Město Beroun je celé postavené na navážce. Podle nám dostupných informací zde ve městě není a ani nebylo žádné důlní dílo, krom tohoto malého zapomenutého protileteckého krytu z roku 1944 o délce necelých 20m. Dnes nepřístupné a v soukromém vlastnictví. Možná náš geofyzikální průzkum ukáže zda v okolí není krytů více, ale pro zatím vůbec nic známého.
více  Zavřít popis alba 
3 komentáře
 • 2.3.2016
 • 159 zobrazení
 • 0
 • 33
V lokalitě mezi obcemi Lískem, Nižborem a Zdejcinou byl v polovině 19. století čilý hornický revír. Težař Strausberg kutal uhlí a železnou rudu, a neznámo nám kdo i lomový stavební kámen arkózu z období karbonu.
více  Zavřít popis alba 
 • 29.2.2016
 • 152 zobrazení
 • 0
 • 00
Důl Centrum založen v roce 1888 anglickou a říšskoněmeckou společností za peníze Anglo-rakouské banky se sídlem ve Vídni. Stará jáma z roku 1888 je hluboká od ohlubně 166,6m a široká 3,8m. v letech 1904 až 1933 se k Centrumu připojil dobývací prostor dolu Humbodt I. a II. čímž se zvětšil až na 604 ha. Historie je mnohem obsáhlejší, více až v knize. Důl plánuje ukončit těžbu v roce 2016 na jaře.
více  Zavřít popis alba 
2 komentáře
 • 19.2.2016
 • 233 zobrazení
 • 1
 • 22
Jeden z vícero malých pískovcových dolů v okolí na Českolipsku. Težba proběhla v období let 1900 až 1940. Posledni činného majitel dolu byl Ernst Riedel. V současnosti slouží v zimě coby zimoviště netopýrů a v létě technická památka na turistické stezce.
více  Zavřít popis alba 
 • 15.2.2016
 • 161 zobrazení
 • 0
 • 00
Jeden z několika novodobých dolů na grafit v regionu Českého Krumlova.
více  Zavřít popis alba 
 • 8.2.2016
 • 239 zobrazení
 • 0
 • 00
Nejstarší činný důl na uran na světě. Do dnes vyrubáno vodorovných štol cca 500km a svislých jam, šachet, úpadnic atp kolem 90km. Vznikl sloučením dolu Karel Havlíček Borovský v roce 1957 a dolu Jasan v roce 1963. Dnes se teží na 24. patře v hloubce 1150m.
více  Zavřít popis alba 
 • 3.2.2016
 • 193 zobrazení
 • 0
 • 00
Neznámá štola, náhodně ve sklepě objevený pozůstatek odvodnění domu datovaného kolem roku 1750. Díky mnoha teréním úpravám v okolí se dochovalo už jen cca 5m ústí. Stodůlky geologicky z velké části tvoří "křídová" deska z jílovců, opuky a pískovce, z níž stéká velké množství spodní vody, s kterou mělo a dodnes má problémy velké množství staveb.
více  Zavřít popis alba 
 • 2.2.2016
 • 102 zobrazení
 • 0
 • 00
Důl na kaolín v sedimentu křídové řeky. Tvoří pravoůhlé chodby o výšce 1,5 až 5m výšky. Založen byl v roce 1873 a těžilo se do 1898 pro výrobu keramiky v Českých Budějovicích. Další těžba proběhla v letech 1904 až 1906. Od té doby je důl opuštěn a nedávno prohášen za technickou a přírodní památku.
více  Zavřít popis alba 
 • březen 2013 až únor 2016
 • 166 zobrazení
 • 0
 • 00
Jeden z více novodobých dolů na grafit v Českém Krumlově. Činný v letech 1962 až 2003. Historie totožná s Grafitovým dolem z něhož se stal pěkný skanzen.
více  Zavřít popis alba 
 • 1.2.2016
 • 209 zobrazení
 • 0
 • 00
Neznámá průzkumná štola cca 100m délky. Podle hornictví v regionu bude odhadem z 19. století.
více  Zavřít popis alba 
 • 27.1.2016
 • 170 zobrazení
 • 0
 • 00
Důl Centrum založen v roce 1888 anglickou a říšskoněmeckou společností za peníze Anglo-rakouské banky se sídlem ve Vídni. Stará jáma z roku 1888 je hluboká od ohlubně 166,6m a široká 3,8m. v letech 1904 až 1933 se k Centrumu připojil dobývací prostor dolu Humbodt I. a II. čímž se zvětšil až na 604 ha. Historie je mnohem obsáhlejší, více až v knize. Důl plánuje ukončit těžbu v roce 2016 na jaře.
více  Zavřít popis alba 
 • 26.1.2016
 • 182 zobrazení
 • 0
 • 00
V roce 1891 zde pro svou železářskou výrobu začala težit Pražská železářská společnost. Následně se zde vystřídalo více subjektů. Těžba ukončena v roce 1963. Dnes je podzemí majetkem společnosti Lomy Mořina. Povrch a vodní plochy patří Lesům ČR. Historie lomu je příliš obsáhlá, lépe si jí najít v archivech či na vícero webových serverech. Dnes je Rešenský lom (Malá Amerika) chráněná technická i přírodní památka.
více  Zavřít popis alba 
 • 9.1.2016
 • 186 zobrazení
 • 0
 • 00
Průzkumná štola o cca 30m délky v jednom ze dvou vápencových lomů těžaře Maxe Hergeta. V roce 1882 otvírá v Berouně vápenku a dva malé lomy, lom Na Krétě a Hergetův lom. Na krétě ukončen v roce 1910 a Hergetův lom byl činný do roku 1934 kdy jeho vápenka vyhořela a tím Max Herget podnikání ukončil.
více  Zavřít popis alba 
 • 2.1.2016
 • 118 zobrazení
 • 0
 • 00
Průzkumná a následně dopravní štola vápencového lomu Lejškov. Kvalitní vápenec o stáří přelomu siluru a devonu se odtud dopravoval 7km dlouhou lanovkou do vápenky Zdice. Těžba probíhala pravděpodobně v letech 1912 až 1978, kdy vápenka zanikla.
více  Zavřít popis alba 
 • 26.12.2015
 • 119 zobrazení
 • 0
 • 00

Nebyla nalezena žádná alba.

Náhledy z připravované knihy o SDD (Stará důlní díla). V zájmu ochrany SDD jsou některé galerie neveřejné, a nutno počkat až na samotnou papírovou knihu.

Adresa na Rajčeti

www.vulpes.rajce.idnes.cz

Aktivní od

13. srpna 2008

Pohlaví

neuvedeno

Datum narození

neuvedeno

Webová adresa

neuvedeno

Moji fanoušci na Rajčeti (sledují mě)

reklama